Home Start Here

Start Here

Dear Friend!

Check out our trip!

The purpose of this page is to show you the world as we see it – so bright and colourful! The culture of different nations, world`s most beautiful places, unusual dishes and amazing personalities – that`s what you will find here!

Everything in this blog is about traveling, discoveries and, ultimately, enjoyment of the life itself. And we all can get to know the beauty of the world together!

Become the third traveler!

Mīļo lasītāj!

Iepazīsties ar mūsu ceļojumu!

Šīs lapas mērķis ir parādīt Tev pasauli tādu, kādu to redzam mēs – košu un dzirkstošu! Dažādu tautu kultūra, pasaules krāšņākās vietas, neparasti ēdieni un pārsteidzošas personības – tas ir tas, ko šeit atradīsi!

Viss ir par un ap ceļošanu, jaunā iepazīšanu un, galu galā, dzīves baudīšanu. Un visus šos pasaules raibumus mēs varam iepazīt kopā!

Kļūsti par trešo ceļotāju!